Giỏ hàng

CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG

“Sách ơi mở ra” là một dự án phát triển văn hóa đọc bắt đầu hoạt động từ năm 2014. Một số hoạt động chính của dự án bao gồm:
Tổ chức các khóa học nâng cao kỹ năng Đọc–Viết–Cảm thụ văn học cho trẻ em
- Nhằm mục đích xây dựng một cộng đồng đọc tích cực, Sách ơi mở ra đã hình thành một chuỗi các khóa học kỹ năng Đọc sách, Viết Văn và Cảm thụ văn học cho trẻ từ 4 đến 15 tuổi.
Tổ chức các khóa học đào tạo giáo viên hiệu quả
- Sách ơi mở ra cũng hướng đến việc đào tạo giáo viên trong và ngoài dự án. Các khóa đào tạo giáo viên của dự án không chỉ dừng lại ở việc xây dựng đội ngũ giáo viên cho dự án Sách ơi mở ra mà còn phát triển và lan rộng với sự hợp tác giữa các trường trong Hà Nội và các tỉnh thành khác của Việt Nam.

Tìm hiểu thêm
Ảnh về chúng tôi

Tin tức nổi bật

Đối tác của chúng tôi