Giỏ hàng


CHÚNG TÔI LÀ AI

Sách ơi mở ra là tổ chức giáo dục tiên phong trong việc phát triển những mô hình, sản phẩm giáo dục sáng tạo, bổ ích và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Trong đó sản phẩm nổi bật nhất là chuỗi các khóa học phù hợp với trẻ từ 5 đến 15 tuổi, bao gồm: Kể chuyện sáng tạo - Đọc thông minh - Viết sáng tạo - Kỹ năng tự học.

Tìm hiểu thêm
Ảnh về chúng tôi

Blog chia sẻ