Giỏ hàng
PHẦN MỀM ĐỌC SÁCH TIẾNG ANH THEO LEVEL - MIỄN PHÍ

Blog tip cho bố mẹNgày: 12-12-2017 bởi: Sách ơi mở ra

PHẦN MỀM ĐỌC SÁCH TIẾNG ANH THEO LEVEL - MIỄN PHÍ

1. Whooo’s Reading
Công cụ này hoàn toàn miễn phí cho việc đọc sách online, thúc đẩy học sinh đọc nhiều hơn và hiểu nhiều hơn. Sau khi đăng nhập, học sinh sẽ trả lời một cách tự động các câu hỏi. 
Dựa trên thời gian đọc sách và trả lời câu hỏi, học sinh được trao các phần thưởng “Wisdom Points” từ đó có thể sử dụng để mua các truy cập trên Owl Store cho Owlvatar. Bạn có thể chấm điểm các câu trả lời và thấy phân tích cho từng học sinh và lớp học, cho phép bạn mag nhiều thông tin cho việc soạn bài. 
https://www.whooosreading.org/

2. Books That Grow
Khuyến khích học sinh cải thiện việc đọc với việc phân loại các cấp độ. Các cuốn sách đọc online và có chưa từ 3 - 5 cấp độ phức tạp khác nhau. Bạn hoặc học sinh có thể chọn một cuốn sách để đọc và chọn độ khó phù hợp. Sau đó, bạn có thể sử dụng phương pháp thảo luận với cả lớp về cuốn sách đã đọc mặc dù chúng đọc các cuốn sách khác nhau.
http://www.booksthatgrow.com/