Giỏ hàng
[DOWNLOAD] TỪ ĐIỂN SÁCH HAY DÀNH CHO TRẺ CÁC LỨA TUỔI

Danh mục sách hayNgày: 11-12-2017 bởi: Sách ơi mở ra

[DOWNLOAD] TỪ ĐIỂN SÁCH HAY DÀNH CHO TRẺ CÁC LỨA TUỔI

Bộ Từ điển sách hay, phù hợp với trẻ từ mầm non tới hết lớp 12 do dự án phát triển văn hóa đọc SÁCH ƠI MỞ RA tuyển chọn.

- Trẻ mầm non: Trang 1-4

- Học sinh lớp 1-2: Trang 5-8

- Học sinh lớp 3-4: Trang 9-15

Học sinh lớp 5-6: Trang 16-23

- Học sinh lớp 7-8: Trang 24-29

- Học sinh lớp 9-12: Trang 30-34

DOWNLOAD TRỌN BỘ TẠI ĐÂY


=====
 Sách ơi mở ra - Dự án phát triển văn hóa đọc
 Rèn luyện tư duy ĐỌC - tư duy VIẾT
 Khóa học Đọc thông minh - Viết sáng tạo
01673761040
sachoimora.ts@gmail.com