Giỏ hàng
[TẬP SAN SÁCH ƠI MỞ RA SỐ 06 - 2019] ĐIỂM TIN SỰ KIỆN

Sự kiện sắp tớiNgày: 03-09-2019 bởi: Nguyễn Nam

[TẬP SAN SÁCH ƠI MỞ RA SỐ 06 - 2019] ĐIỂM TIN SỰ KIỆN

Tin tức về những sự kiện liên quan đến sách và hoạt động phát triển văn hóa đọc diễn ra trong tháng 9 năm 2019 được cập nhật bởi tập san Sách Ơi Mở Ra số 06 - 2019.