Giỏ hàng
[TẬP SAN SÁCH ƠI MỞ RA SỐ 08 - 2019] ĐIỂM TIN SỰ KIỆN

Sự kiện sắp tớiNgày: 05-11-2019 bởi: Nguyễn Nam

[TẬP SAN SÁCH ƠI MỞ RA SỐ 08 - 2019] ĐIỂM TIN SỰ KIỆN

Tin tức về những sự kiện liên quan đến sách và hoạt động phát triển văn hóa đọc diễn ra trong tháng 10 năm 2019 được cập nhật bởi tập san Sách Ơi Mở Ra số 08 - 2019.