Giỏ hàng
[DOWNLOAD] TẠP CHÍ LỚP VIẾT SÁNG TẠO VĂN TỰ SỰ (tháng 7-12/2017)

Tập san Sách ơi mở raNgày: 15-12-2017 bởi: Sách ơi mở ra

[DOWNLOAD] TẠP CHÍ LỚP VIẾT SÁNG TẠO VĂN TỰ SỰ (tháng 7-12/2017)

- Lớp: Viết sáng tạo nghệ thuật kể chuyện

- Thời gian: 18g - 20g thứ Hai, tháng 7-12/2017

- Địa điểm: Trung tâm ngoại khóa Creative ASP, số 1A Yết Kiêu

- Giáo viên: Thanh Nguyệt

- Tác giả

1. Duy An

2. Lương Bằng

3. Bảo Trâm

4. Yến Ngọc

5. Hà Chi

6. Kiều Gia Phúc

7. Tuấn Kiệt

8. Khoa Nam

9. Nguyễn Gia Phúc

10. Phương Linh

11. Thục Trân

12. Anh Duy

Phụ huynh và học sinh có thể download tạp chí tại ĐÂY