Giỏ hàng

Đào tạo giáo viên

Bên cạnh mảng giáo dục văn hóa đọc, Sách ơi mở ra cũng hướng đến việc đào tạo giáo viên trong và ngoài dự án. Các khóa đào tạo giáo viên của Sách ơi mở ra không chỉ dừng lại ở việc xây dựng đội ngũ giáo viên cho dự án mà còn phát triển và lan rộng với sự hợp tác giữa các trường trong Hà Nội và các tỉnh thành khác của Việt Nam.

Tập huấn cho giáo viên tại trường tiểu học Kiến Thiết - Tuyên Quang

Từ năm 2016 đến nay, giảng viên của Sách ơi mở ra đã tiếp cận và đào tạo tới gần 1000 giáo viên ở Hà Nội, Hòa Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Thái Nguyên... Là sự kết hợp giữa kinh nghiệm đào tạo lâu năm, cùng phương pháp giáo dục mới liên tục được tiếp cận, cập nhật từ các nước có nền giáo dục tiên tiến, chương trình đào tạo giáo viên của Sách ơi mở ra mong muốn lan tỏa, truyền cảm hứng cũng như xây dựng được những kỹ năng giảng dạy mới  tích cực cho đội ngũ giáo viên hiện nay.

Tập huấn cho giáo viên tại trường tiểu học Sa Lung - Thái Nguyên

Là sự kết hợp giữa kinh nghiệm đào tạo lâu năm, cùng phương pháp giáo dục mới liên tục được tiếp cận, cập nhật từ các nước có nền giáo dục tiên tiến, chương trình đào tạo giáo viên của Sách ơi mở ra mong muốn lan tỏa, truyền cảm hứng cũng như xây dựng được những kỹ năng giảng dạy mới  tích cực cho đội ngũ giáo viên hiện nay.