Giỏ hàng

GIỚI THIỆU

Dự án phát triển văn hóa đọc Sách ơi mở ra được thành lập từ năm 2014 với sứ mệnh lan tỏa giá trị của việc đọc trong cộng đồng, kết nối các nguồn lực để hỗ trợ trẻ trở thành một người đọc độc lập.

KHI BẠN ĐẶT VÀO TAY ĐỨA TRẺ MỘT CUỐN SÁCH, 
BẠN ĐÃ ĐEM LẠI CHO CHÚNG MỘT CƠ HỘI ĐỂ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI.