Giỏ hàng

Mô hình Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường

Với sứ mệnh của mình, dự án Sách ơi mở ra đã xây dựng một chương trình Phát triển văn hóa đọc toàn diện trong nhà trường, trở thành một nhân tố có sức kết nối cao, thúc đẩy việc phát triển văn hóa đọc cho trẻ em từ các nhà trường, thư viện, cộng đồng trẻ em, phụ huynh, giáo viên, các tổ chức xã hội. Để thực hiện điều đó, tới nay dự án đã:

- Tập huấn cho gần 1.000 giáo viên, cán bộ thư viện, cán bộ phòng giáo dục thuộc các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Hà Giang, Hậu Giang, Kiên Giang về việc phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.

- Tập huấn cho 100 cán bộ thư viện trên toàn quốc về mô hình thư viện công cộng dành cho thiếu nhi...

- Tư vấn, hỗ trợ tổ chức các giờ học kỹ năng đọc sách cho học sinh; đào tạo giáo viên và thủ thư; xây dựng không gian đọc sách tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh khác…