Giỏ hàng

Về chúng tôi

Thành lập Sách ơi mở ra

“Sách ơi mở ra” là một dự án phát triển văn hóa đọc bắt đầu hoạt động từ năm 2015. Một số hoạt động chính của dự án bao gồm:
- Tổ chức các khóa học nâng cao kỹ năng Đọc – Viết – Cảm thụ văn học cho trẻ em
Nhằm mục đích xây dựng một cộng đồng đọc tích cực, Sách ơi mở ra đã hình thành một chuỗi các khóa học kỹ năng Đọc sách, Viết Văn và Cảm thụ văn học cho trẻ từ 4 đến 15 tuổi.
Các lớp Đọc sách nhằm khơi gợi niềm yêu thích đam mê với sách, hướng dẫn những kỹ năng đọc hiệu quả giúp học sinh đến gần với sách hơn.
Bên cạnh các lớp Đọc sách là hệ thống các lớp học Viết sáng tạo. Các lớp học này được coi là môi trường lý tưởng để các bạn học sinh có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc bản thân, được sáng tạo với những tư duy độc lập và được rèn luyện cách viết văn hoàn toàn mới.

Ảnh về chúng tôi
Ảnh về chúng tôi

Tiêu chí của Sách ơi Mở ra

“Sách ơi mở ra” là một dự án phát triển văn hóa đọc bắt đầu hoạt động từ năm 2015. Một số hoạt động chính của dự án bao gồm:
- Tổ chức các khóa học nâng cao kỹ năng Đọc – Viết – Cảm thụ văn học cho trẻ em
Nhằm mục đích xây dựng một cộng đồng đọc tích cực, Sách ơi mở ra đã hình thành một chuỗi các khóa học kỹ năng Đọc sách, Viết Văn và Cảm thụ văn học cho trẻ từ 4 đến 15 tuổi.
Các lớp Đọc sách nhằm khơi gợi niềm yêu thích đam mê với sách, hướng dẫn những kỹ năng đọc hiệu quả giúp học sinh đến gần với sách hơn.
Bên cạnh các lớp Đọc sách là hệ thống các lớp học Viết sáng tạo. Các lớp học này được coi là môi trường lý tưởng để các bạn học sinh có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc bản thân, được sáng tạo với những tư duy độc lập và được rèn luyện cách viết văn hoàn toàn mới.

Mục tiêu Sách ơi Mở ra

“Sách ơi mở ra” là một dự án phát triển văn hóa đọc bắt đầu hoạt động từ năm 2015. Một số hoạt động chính của dự án bao gồm:
- Tổ chức các khóa học nâng cao kỹ năng Đọc – Viết – Cảm thụ văn học cho trẻ em
Nhằm mục đích xây dựng một cộng đồng đọc tích cực, Sách ơi mở ra đã hình thành một chuỗi các khóa học kỹ năng Đọc sách, Viết Văn và Cảm thụ văn học cho trẻ từ 4 đến 15 tuổi.
Các lớp Đọc sách nhằm khơi gợi niềm yêu thích đam mê với sách, hướng dẫn những kỹ năng đọc hiệu quả giúp học sinh đến gần với sách hơn.
Bên cạnh các lớp Đọc sách là hệ thống các lớp học Viết sáng tạo. Các lớp học này được coi là môi trường lý tưởng để các bạn học sinh có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc bản thân, được sáng tạo với những tư duy độc lập và được rèn luyện cách viết văn hoàn toàn mới.

Ảnh về chúng tôi
Ảnh nền về chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi