Giỏ hàng

ĐỌC VUI (7-9 TUỔI)

Giá gốc 0₫

 

Tinh thần khóa học  
Tạo cho trẻ hứng thú đối với việc đọc sách, rèn luyện thói quen đọc ngay từ những năm đầu tiên của quãng đời học sinh là khởi đầu vững chắc cho hành trình học tập suốt đời. Trên cơ sở tự đọc, tự học, trẻ sẽ chủ động và hứng thú tìm đến thế giới rộng lớn qua những trang sách và tiếp thu tri thức một cách tích cực. 
Khóa Đọc vui sẽ trang bị cho các bạn nhỏ những kỹ năng đọc cơ bản (dự đoán, tóm tắt, suy luận, liên  hệ, tìm hiểu nhân vật và thông điệp, ý nghĩa) thông qua các hoạt động thú vị tại lớp học, giúp trẻ cảm  thấy việc đọc sách rất dễ dàng, hấp dẫn. Bên cạnh đó, trẻ cũng sẽ có cơ hội rèn luyện thói quen đọc thường xuyên. 

Mục tiêu khóa học | Học sinh sẽ: 
Dự đoán được về nội dung cuốn sách sắp đọc hoặc các phần tiếp theo của cuốn sách, từ đó xác định  được mục tiêu đọc để đọc một cách tập trung, hứng thú và hiệu quả 
Chỉ ra được các thông tin chính đã đọc được, từ đó "thu nhỏ" cuốn sách/câu chuyện thành bài tóm tắt 
Xác định và phân tích được nhân vật trong cuốn sách/câu chuyện 
Sử dụng những thông tin đã biết để tìm ra những thông điệp, ý nghĩa ngầm ẩn dưới cuốn sách/câu  chuyện văn bản 
Kết nối được thông tin trong văn bản với các văn bản khác, với cuộc sống và với trải nghiệm cá nhân 
Tự tin hơn và biết cách trình bày ý kiến trước nhóm 10 người 
Phát triển các kỹ năng làm việc theo nhóm: kỹ năng lập kế hoạch cơ bản, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng  phối hợp... với các thành viên trong nhóm 

Điều kiện tham gia  
Học sinh từ 6-8 tuổi 
Học sinh đã biết đọc, có thể tự đọc một cuốn sách tối thiểu 20 trang (1-2 dòng chữ/trang, 50 tiếng/dòng)  Có cam kết của phụ huynh và học sinh về việc phối hợp thực hiện chương trình 

Đánh giá hiệu quả 
Đánh giá quá trình: Dựa vào hồ sơ học tập của học sinh được giáo viên ghi chép, theo dõi 
Đánh giá thời điểm: Dựa vào kết quả kiểm tra/quan sát vào đầu, giữa và cuối khóa học
Đánh giá kết quả: Dựa vào các sản phẩm của học sinh sau mỗi buổi học 

Tinh thần khóa học  
Tạo cho trẻ hứng thú đối với việc đọc sách, rèn luyện thói quen đọc ngay từ những năm đầu tiên của quãng đời học sinh là khởi đầu vững chắc cho hành trình học tập suốt đời. Trên cơ sở tự đọc, tự học, trẻ sẽ chủ động và hứng thú tìm đến thế giới rộng lớn qua những trang sách và tiếp thu tri thức một cách tích cực. 
Khóa Đọc vui sẽ trang bị cho các bạn nhỏ những kỹ năng đọc cơ bản (dự đoán, tóm tắt, suy luận, liên  hệ, tìm hiểu nhân vật và thông điệp, ý nghĩa) thông qua các hoạt động thú vị tại lớp học, giúp trẻ cảm  thấy việc đọc sách rất dễ dàng, hấp dẫn. Bên cạnh đó, trẻ cũng sẽ có cơ hội rèn luyện thói quen đọc thường xuyên. 

Mục tiêu khóa học | Học sinh sẽ: 
Dự đoán được về nội dung cuốn sách sắp đọc hoặc các phần tiếp theo của cuốn sách, từ đó xác định  được mục tiêu đọc để đọc một cách tập trung, hứng thú và hiệu quả 
Chỉ ra được các thông tin chính đã đọc được, từ đó "thu nhỏ" cuốn sách/câu chuyện thành bài tóm tắt 
Xác định và phân tích được nhân vật trong cuốn sách/câu chuyện 
Sử dụng những thông tin đã biết để tìm ra những thông điệp, ý nghĩa ngầm ẩn dưới cuốn sách/câu  chuyện văn bản 
Kết nối được thông tin trong văn bản với các văn bản khác, với cuộc sống và với trải nghiệm cá nhân 
Tự tin hơn và biết cách trình bày ý kiến trước nhóm 10 người 
Phát triển các kỹ năng làm việc theo nhóm: kỹ năng lập kế hoạch cơ bản, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng  phối hợp... với các thành viên trong nhóm 

Điều kiện tham gia  
Học sinh từ 6-8 tuổi 
Học sinh đã biết đọc, có thể tự đọc một cuốn sách tối thiểu 20 trang (1-2 dòng chữ/trang, 50 tiếng/dòng)  Có cam kết của phụ huynh và học sinh về việc phối hợp thực hiện chương trình 

Đánh giá hiệu quả 
Đánh giá quá trình: Dựa vào hồ sơ học tập của học sinh được giáo viên ghi chép, theo dõi Đánh giá thời điểm: Dựa vào kết quả kiểm tra/quan sát vào đầu, giữa và cuối khóa học
Đánh giá kết quả: Dựa vào các sản phẩm của học sinh sau mỗi buổi học 

Cấu trúc lớp học và chương trình 
Mỗi lớp học: tối đa 15 học sinh, 1 giáo viên, 1 trợ giảng (trong trường hợp cần thiết).
 
Khung nội dung khóa học  
- Buổi 1: Làm quen, đánh giá  năng lực chung 
Giới thiệu chương trình, đánh giá đầu vào  
- Buổi 2: Dự đoán 
Đọc sách; làm quen và thực hành chiến thuật dự đoán  
- Buổi 3: Đặt câu hỏi 
Đọc sách, làm quen và thực hành chiến thuật đặt câu hỏi  
- Buổi 4: Đặt câu hỏi 
Đọc sách, làm quen và thực hành chiến thuật đặt câu hỏi  
- Buổi 5: Trực quan hóa 
Đọc sách, làm quen và thực hành chiến thuật trực quan hóa  
- Buổi 6: Giải thích 
Đọc sách, làm quen và thực hành chiến thuật giải thích  
- Buổi 7 Liên hệ 
Đọc sách, làm quen và thực hành chiến thuật liên hệ 
- Buổi 8: Suy luận 
Đọc sách, làm quen và thực hành chiến thuật suy luận  
- Buổi 9: Tóm tắt truyện Đọc sách, làm quen và thực hành chiến thuật tóm tắt  
- Buổi 10: Tóm tắt văn bản thông  tin  
Đọc sách, làm quen và thực hành chiến thuật tóm tắt  
- Buổi 11: Sơ đồ hóa 
Đọc sách, làm quen và thực hành chiến thuật sơ đồ hóa  
- Buổi 12: Sơ đồ hóa (tiếp theo) Đọc sách, làm quen và thực hành chiến thuật sơ đồ hóa  - Buổi 13: Ôn tập  
- Buổi 14: Dự án cá nhân 
Thực hành theo dự án  
- Buổi 15: Dự án cá nhân 
Thực hành theo dự án  
- Buổi 16: Tổng kết 
Đánh giá cuối khóa 

 

CHỨNG NHẬN KHOÁ HỌC

=====
📖 Tư vấn, hỗ trợ phát triển văn hóa đọc trong nhà trường
🏚️ Thư viện đọc sách miễn phí cho trẻ em
👫 Khóa học Đọc thông minh - Viết sáng tạo
🔍 Hotline 0396.708.418
🌏 Website sachoimora.vn

 

Sản phẩm sau →

Mô tả