Giỏ hàng

VIẾT KỂ CHUYỆN (9-12 TUỔI)

Giá gốc 0₫

Tinh thần khóa học  

Viết là một kỹ năng rất cần thiết trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc học thuộc lòng và viết văn theo mẫu  đã làm giảm hứng thú đối với việc viết, hạn chế khả năng sáng tạo, tư duy độc lập cũng như làm nghèo đi khả năng ngôn ngữ của học sinh. 

Khóa học Viết sáng tạo: Kể chuyện được thiết kế nhằm mang lại  hứng thú đối với viết, giúp người học biết cách tư duy hiệu quả, nắm được những bí quyết để tạo nên  những câu chuyện khác biệt và sáng tạo, giải phóng khả năng tưởng tượng và cảm xúc của người học.
Đặc biệt, trong suốt quá trình học, học sinh sẽ được hướng dẫn làm việc theo dự án, nhằm phát triển các kỹ năng xã hội như làm việc nhóm, quản lý thời gian... 

Mục tiêu khóa học | Học sinh sẽ: 
Giải phóng cảm xúc và khả năng tưởng tượng, từ đó có hứng thú hơn đối với việc viết 
Hình thành tư duy viết logic, sáng tạo (đặc biệt tập trung vào việc tìm kiếm ý tưởng độc đáo và cách  triển khai một ý tưởng) 
Được bồi dưỡng năng lực biểu đạt bằng ngôn ngữ viết (đặc biệt tập trung vào viết câu, viết đoạn tốt, tạo tiền đề cho trẻ viết hoàn chỉnh một bài văn) 
Có thêm một số hiểu biết về thể loại (văn bản truyện, văn bản thông tin khoa học...), ứng dụng kể chuyện trong các thể loại này nói riêng và đời sống nói chung. 

Điều kiện tham gia  
Học sinh từ 9-10/11-12 tuổi 
Học sinh đã viết thành thạo tiếng Việt, có thể viết được đoạn văn/bài văn tối thiểu 15 dòng Không yêu cầu học sinh có năng khiếu viết.  
Có cam kết của phụ huynh và học sinh về việc phối hợp thực hiện chương trình 

Đánh giá hiệu quả 
Đánh giá quá trình: Dựa vào hồ sơ học tập của học sinh được giáo viên ghi chép, theo dõi 
Đánh giá thời điểm: Dựa vào kết quả kiểm tra/quan sát vào đầu, giữa và cuối khóa học
Đánh giá kết quả: Dựa vào các sản phẩm của học sinh sau mỗi buổi học

Cấu trúc lớp học và chương trình 
Mỗi lớp học: 7-10 học sinh, 1 giáo viên, 1 trợ giảng (trong trường hợp cần thiết)


Khung nội dung khóa học  
- Buổi 1: Làm quen và đánh giá năng lực 
- Buổi 2: Những câu chuyện trong đời sống
Tìm hiểu về vai trò của viết kể chuyện trong học  tập và đời sống  

CHẶNG 1: HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG 
- Buổi 3: Con đường hình thành ý tưởng cho câu  chuyện 
Tìm kiếm ý tưởng cho một câu chuyện từ các  nguồn thông tin và trải nghiệm đời sống  
- Buổi 4: Cốt truyện ấn tượng 
Tìm hiểu, nhận biết và sáng tạo cốt truyện  
- Buổi 5: Trật tự kể độc đáo 
Tìm hiểu, nhận biết và sáng tạo trật tự kể cho câu  chuyện  
- Buổi 6: Nhân vật có sức sống 
Tìm hiểu, nhận biết và sáng tạo nhân vật trong  câu chuyện  
- Buổi 7: Bối cảnh đặc biệt 
Tìm hiểu, nhận biết và sáng tạo bối cảnh cho câu  chuyện  
- Buổi 8 Đánh giá giữa khóa học 
Ôn tập và thực hành  

CHẶNG 2: BIỂU ĐẠT Ý TƯỞNG 
- Buổi 9: Thay đổi điểm nhìn và ngôi kể
Tìm hiểu, nhận biết và sáng tạo người kể chuyện  
- Buổi 10: Tạo dựng ý nghĩa 
Tìm hiểu, nhận biết và tạo ra thông điệp, ý nghĩa  cho câu chuyện  
- Buổi 11: Mở đầu ấn tượng, kết thúc ý nghĩa 
Tìm hiểu, nhận biết và sáng tạo mở đầu và kết  thúc cho câu chuyện  
- Buổi 12: Sử dụng giọng điệu riêng 
Tìm hiểu, nhận biết và sáng tạo khi kể chuyện  
- Buổi 13: Sửa chữa bài viết 
Ôn tập, thực hành sửa chữa bài viết kể chuyện  
- Buổi 14: Dự án thực hành 
Thực hành dự án cá nhân  
- Buổi 15: Dự án thực hành 
Thực hành dự án cá nhân  
- Buổi 16: Tổng kết 
Đánh giá cuối khóa 

CHỨNG NHẬN KHOÁ HỌC

=====
🌱 Thư viện Sách ơi mở ra
Dự án phát triển văn hoá đọc với hệ thống lớp học tích hợp "Đọc sách - Trải nghiệm - Hành động"
📍 Địa chỉ: Số 49, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 
☎ Hotline: 039 670 8418 
🎈 Facebook: Facebook.com/sachoimora
📧 Email: sachoimora.ts@gmail.com 
📌 Website: https://sachoimora.vn

Sản phẩm sau →

Mô tả