Giỏ hàng

VIẾT MIÊU TẢ (9-12 TUỔI)

Giá gốc 0₫

Tinh thần khóa học  
Viết là một kỹ năng rất cần thiết trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc học thuộc lòng và viết văn theo mẫu  đã làm giảm hứng thú đối với việc viết, hạn chế khả năng sáng tạo, tư duy độc lập cũng như làm nghèo đi khả năng ngôn ngữ của học sinh. 
Khóa học Viết sáng tạo: Miêu tả được thiết kế nhằm mang lại hứng  thú đối với viết, giúp người học biết cách quan sát và cảm nhận thế giới từ góc nhìn riêng, nắm được  những bí quyết để tạo nên những bài miêu tả khác biệt và sáng tạo, giải phóng khả năng tưởng tượng và  cảm xúc của người học. Đặc biệt, trong suốt quá trình học, học sinh sẽ được hướng dẫn làm việc theo dự án, nhằm phát triển các kĩ năng xã hội như làm việc nhóm, quản lý thời gian.

Mục tiêu khóa học | Học sinh sẽ: 
Giải phóng cảm xúc và khả năng tưởng tượng, từ đó có hứng thú hơn đối với việc viết Hình thành tư duy viết logic, sáng tạo (đặc biệt tập trung vào việc tìm kiếm ý tưởng độc đáo và cách  triển khai một ý tưởng) 
Được bồi dưỡng năng lực biểu đạt bằng ngôn ngữ viết (đặc biệt tập trung vào viết câu, viết đoạn tốt,  tạo tiền đề cho trẻ viết hoàn chỉnh một bài văn) 
Có thêm một số hiểu biết về thể loại (văn bản truyện, văn bản thơ, văn bản thông tin khoa học...), ứng  dụng miêu tả trong các thể loại này nói riêng và đời sống nói chung. 

Điều kiện tham gia  
Học sinh từ 9-10/11-12 tuổi 
Học sinh đã viết thành thạo tiếng Việt, có thể viết được đoạn văn/bài văn tối thiểu 15 dòng Không yêu cầu học sinh có năng khiếu viết.  
Có cam kết của phụ huynh và học sinh về việc phối hợp thực hiện chương trình
 
Đánh giá hiệu quả 
Đánh giá quá trình: Dựa vào hồ sơ học tập của học sinh được giáo viên ghi chép, theo dõi Đánh giá thời điểm: Dựa vào kết quả kiểm tra/quan sát vào đầu, giữa và cuối khóa học Đánh giá kết quả: Dựa vào các sản phẩm của học sinh sau mỗi buổi học 

Cấu trúc lớp học 
Mỗi lớp học: 7-10 học sinh, 1 giáo viên

Nội dung khóa học  
- Buổi 1: Làm quen và đánh giá năng lực 
Làm quen, đánh giá đầu khóa  
- Buổi 2: Miêu tả và đời sống 
Tìm hiểu về vai trò của viết miêu tả trong học tập  và đời sống  

CHẶNG 1: HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG 
- Buổi 3: Sự kì diệu của quan sát 
Tìm hiểu và thực hành quan sát bằng tất cả các giác quan  
- Buổi 4: Truy tìm hồi ức 
Tìm hiểu và thực hành kỹ năng ghi nhớ, liên tưởng  
- Buổi 5: Sức mạnh của tưởng tượng 
Tìm hiểu và thực hành kỹ năng tưởng tượng, sáng  tạo 
- Buổi 6: Hình thành và tổ chức ý tưởng 
Tìm hiểu và thực hành kỹ năng hình thành và chọn  lọc ý tưởng  

CHẶNG 2: BIỂU ĐẠT Ý TƯỞNG 
- Buổi 7: Sử dụng từ ngữ và câu văn 
Tìm hiểu và thực hành sử dụng từ ngữ, ngữ pháp 
- Buổi 8: Sử dụng biện pháp tu từ 
Tìm hiểu và thực hành sử dụng biện pháp tu từ 
- Buổi 9: Ôn tập 
Ôn tập tử dụng từ ngữ, ngữ pháp và các biện pháp  tu từ 
- Buổi 10: Sử dụng yếu tố biểu cảm và tự sự 
Tìm hiểu và thực hành đưa yếu tố biểu cảm và tự sự vào miêu tả 
- Buổi 11: Sử dụng yếu tố biểu cảm và tự sự (tiếp theo)
Tìm hiểu và thực hành đưa yếu tố biểu cảm và tự sự vào miêu tả 
- Buổi 12: Mở bài ấn tượng, kết thúc ý nghĩa 
Tìm hiểu và thực hành kỹ năng mở và kết bài viết  miêu tả 
- Buổi 13: Sửa chữa bài viết 
Thực hành sửa chữa bài viết 
- Buổi 14: Dự án cá nhân 
Thực hành dự án cá nhân  
- Buổi 15: Dự án cá nhân
Thực hành dự án cá nhân  
- Buổi 16: Tổng kết 
Đánh giá cuối khóa học 


-------------------------

CHỨNG NHẬN KHOÁ HỌC

=====
🌱 Thư viện Sách ơi mở ra
Dự án phát triển văn hoá đọc với hệ thống lớp học tích hợp "Đọc sách - Trải nghiệm - Hành động"
📍 Địa chỉ: Số 49, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 
☎ Hotline: 039 670 8418 
🎈 Facebook: Facebook.com/sachoimora
📧 Email: sachoimora.ts@gmail.com 
📌 Website: https://sachoimora.vn

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả